Polityka prywatności i plików cookies oraz innych technologii

Dzień dobry!
Dbam o politykę prywatności i bezpieczeństwo Kupujących, dlatego prezentuję Ci ją. Znajdziesz w niej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”), niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookies przez Czas na progres sp. z o.o. .

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Czas na progres sp. z o.o. .

 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Kupującego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.

 4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, w tym również w celu wystawienia dowodu zakupu, w szczególności faktury. Po przesłaniu formularza zamówienia dane zapisywane są w bazie Administratora i wykorzystywane do przesyłania Kupującemu newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Sklepu, nie krócej niż do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży.

 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Kupującego w ramach formularza odstąpienia od umowy lub formularza reklamacyjnego przetwarzane są w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej. Po przesłaniu formularza odstąpienia od umowy lub formularza reklamacyjnego, formularz trafia do papierowego zbioru formularzy przechowywanego przez Administratora. Ponadto, fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest w systemie elektronicznym do zarządzania sklepem internetowym stosowanym przez Administratora. W przypadku odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, stosowne informacje są również odnotowywane w dokumentacji rachunkowej Administratora.

 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia, zapisu na newsletter, przesłania formularza kontaktowego, realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

 7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Nie udostępnia ich podmiotom trzecim bez zgody Kupującego. Dane osobowe są gromadzone starannie i chronione przed dostępem do nich osób upoważnionych.

 8. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: czasnaprogres@gmail.com. Nadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 9. Administrator może odmówić Użytkownikowi realizacji niektórych jego uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych przez Administratora.

 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198 33-100 Tarnów NIP: 8733250257 REGON: 122662465 VAT UE: PL8733250257, Mateusz Wejman, obsługa techniczna strony czasnaprogres.pl oraz store.czasnaprogres.pl, kontakt: mateusz.piotr.wejman@gmail.com

 11. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. c) inne technologie

 12. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). W tym wypadku przez Cookies rozumiemy także localStorage. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika jest niemożliwe, gdyż obsługa plików cookies jest potrzebna do obsługi transakcji w sklepie.

 13. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu: piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu.

 14. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 15. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z obsługą techniczną: mateusz.piotr.wejman@gmail.com

Polityka prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności na naszej stronie. Możesz ją otworzyć w dowolnym momencie wybierając ikonkę info w pasku nawigacji, a klikając przycisk Polityka Prywatności. Polityka prywatności